Udmeldelse

Hvis jeres barn skal udmeldes af Rønnebærhuset, skal børnehaven have skriftlig besked. Opsigelsesfristen er 1 måned inden slutdatoen. Fristen er bindende og der hæftes for betaling i hele perioden.

Børnehaven sørger for at underrette Danske Daginstitutioner senest en måned inden barnets sidste dag i børnehaven.

Blanket til brug for udmeldelse downloades her forneden. Send gerne som email til leder@ronnebaerhuset.dk

eller til:

Rudolf Steiner Børnehaven
Rønnebærhuset
Kongevejen 466
2840 Holte

> Udmeldelse-download