Lovpligtigt

Pædagogisk tilsynsrapport
> Klik her for at læse (pdf)

Virksomhedsplan
> Klik her for at læse Pædagogisk Årsrapport – Rønnebærhuset 2019/2020 (pdf)

Sprogvurdering
I Rønnebærhuset tilbydes alle forældre til 3-årige børn en sprogvurdering. Det er et tilbud og forældrene beslutter selv om deres børn skal sprogvurderes.

Hvis forældrene tager imod tilbuddet foregår sprogvurderingen på den måde at forældrene får et forældreskema med hjem, hvor de selv udfører første del af sprogvurderingen med barnet.
Forældrene afleverer skemaet til pædagogen, der overfører besvarelserne til et registreringsskema på det enkelte barn.
Pædagogen udfører nu den pædagogiske del af sprogvurderingen.
Forældrene præsenteres for den samlede score, det vil sige det samlede resultat af de to vurderinger. Hvis der findes anledning til en særlig indsats aftales det mellem pædagog og forældre.

> Sprogscreening 1 (pdf)
> Sprogscreening 2 (pdf)

Børnemiljøvurdering
Formålet med loven om børnemiljø i dagtilbud er at bidrage til, at børn i dagtilbud har et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer trivsel, udvikling og læring.
Børnemiljøvurderingen drøftes med forældrebestyrelsen og skal være offentlig tilgængelig.

> Børnemiljøvurdering (pdf)