Forælder i børnehaven

Vi forventer, at børnene får lov at blive i fantasiens og barnets verden mange år endnu! Vi forventer, at I værdsætter og bakker op om børnehavens eventyr, nisser, dværge, engle, alfer og alle de andre væsener, børnene værner om og lever med… en verden, voksne er kommet på afstand af, men som lever i børnene!

Vi forventer, at I ikke forklarer børnene en hel masse, men lader dem opleve det de skal forstå og lære, gennem sansning og bevægelse. Her i Rønnebærhuset kigger vi ikke på et billede af regnvejr…vi går ud i regnen!

Til gengæld vil jeres børn bevare Paradisets lys i øjnene. De vil få lov til at forblive børn med fantasi og kræfter til at bevæge sig.

Vi forlanger jeres tilstedeværelse på alle forældremøderne og jeres deltagelse på vores 2-3 årlige arbejdsdage. Desuden skal I tage ansvar for at børnene er her præcis om morgenen dvs. senest kl. 9.20.

Herudover varetager forældrene på skift rengøring af børnehaven i weekenden (ca. 2 gange om året). Det er meningen, at man sætter dagen af (ca. 4 timer) og gør dagen til en familiedag. Hvilken chance er det ikke, at kigge i alle gemmerne og se det herlige legetøj.. og hvilken fantastisk oplevelse er det ikke for børnene, at mor og far gør rent i DERES børnehave!?