Bestyrelse

Bestyrelsen består af 2 antroposofiske medlemmer, som er selvsupplerende, og 3 forældrevalgte medlemmer, som vælges på den årlige forældresamling, der afholdes hvert år senest ved udgangen af oktober måned.

Bestyrelseslisten forefindes i børnehaven.

> Vedtægter