Om Rønnebærhuset

Rønnebærhuset åbnede i 1989 som en selvejende institution. Vi bor på Kongevejen i Holte, lige op ad Rude Skov i Rudersdal Kommune. Vi har plads til 22 børn.

Børnehavens budgetter og forældreindbetalinger administreres af Danske Dagsinstitutioner.

Da børnehaven visiterer selv, skal alle henvendelser vedr. optagelse ske direkte til børnehaven.

Vi har fastsat en dagsrytme, der tilgodeser barnets behov for både indendørs- og udendørs aktiviteter.